Účetnictví

  • zpracování dokladů v individuálně stanovených termínech
  • osobní převzetí dokumentů
  • zpracování DPH, účetní závěrky, výkaz zisku a ztráty, požadovaných výstupů dle potřeby
  • vedení evidence hmotného a nehmotného majetku
  • elektronická samostatná komunikace s úřady
  • digitální a papírová archivace
  • rekonstrukce účetnictví
  • poradenství v oblasti účetnictví
  • evidence v obchodním rejstříku
This template downloaded form free website templates