Daňová přiznání

  • přiznání k dani z příjmu právnických osob
  • přiznání k dani z příjmu fyzických osob včetně přehledu pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišovnu
  • vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti
  • přiznání k dani z přidané hodnoty
  • přiznání k dani silniční
  • přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (bývalá daň z převodu nemovitostí)
  • přiznání k dani z nemovitých věcí (bývalá daň z nemovitostí)
This template downloaded form free website templates